Ulike roller

Forfremmelse i McKinsey er kun basert på prestasjoner, og avhenger ikke av hvor lenge du har vært ansatt. Ditt
progresjonstempo baseres på din evne til å finne løsninger for klientene, til å hjelpe dine nye, mer uerfarne
kollegaer med å lykkes og til å utvikle og tilføre kunnskap.

 
Junior Associate
Junior Associates tar en aktiv rolle i alle prosjektrelaterte arbeidsoppgaver som innbefatter utforming av hypoteser, planlegging og gjennomføring av intervjuer og analyse- og syntesearbeid for å kunne komme med anbefalinger og bistå klientene i implementeringsarbeidet. Etter typisk halvannet til to år i Junior Associate-rollen kan en avansere til Associate dersom den personlige utviklingen tilsier det.

Associate
Associates tar ansvar for en stadig økende del av en større arbeidsstrøm innenfor prosjektet. De anvender kreativ problemløsning ved å forene sine tekniske og analytiske ferdigheter. De utfører syntesearbeid, kommer med anbefalinger og samarbeider direkte med toppledelsen ved
implementering av endringer.

Associates må utvikle grunnleggende kunnskap innenfor hvert hovedområde (f.eks. strategi, organisasjon og finans). Ettersom konsulentene har ulik bakgrunn ved oppstart hos McKinsey, vil også type klientkontakt og behov for formell opplæring variere. Vanligvis vil konsulentene i sitt 2. eller 3. år velge å fokusere på og tilegne seg kunnskap innen ett fagområde. Etter ca. to til tre år avanserer en til Engagement Manager dersom den personlige utviklingen tilsier det.

Engagement Manager
Prosjektlederne er ansvarlige for det daglige prosjektarbeidet og er selve kjernen i teamet. Deres ansvar er å overføre det beste av McKinsey til klienten. Gjennom et tett samarbeid med klienten maksimerer de innvirkningen av arbeidet og leder klienten gjennom endringsprosessen. De følger også nøye opp arbeidet for å sikre en vedvarende effekt.

De mer erfarne prosjektlederne spesialiserer seg innen spesifikke bransjer og/eller funksjoner og blir på den måten en verdifull ressurs for både kollegaer og klienter. Etter en periode på ca. to til tre år avanserer en til Associate Partner dersom den personlige utviklingen tilsier det.

Associate Partner
Når prosjektledere velges til juniorpartnere og anses som ”partnere under opplæring”, deler de sin tid mellom flere prosjekter fremfor å kun arbeide med ett prosjekt av gangen. Juniorpartnere vil fortsatt fokusere på å tilegne seg ekspertise innenfor spesifikke funksjons- eller forretningsområder for å fremme nytenkning og utvikling av nye metoder for problemløsning.

De sørger for at alle konsulentene i teamet forlater prosjektet som enda dyktigere konsulenter enn de var ved prosjektstart. Etter en periode på ca. to til tre år kan en velges til Partner dersom den personlige utviklingen tilsier det.

Partner
Juniorpartnere som velges til partnere har vist en sterk evne til å levere viktige og vedvarende resultater hos våre klienter. De har enestående kunnskap og bruker dette i sitt arbeid med toppledelsen i bedrifter. De inspirerer sine kollegaer og teammedlemmer til å oppnå gode resultater og er aktive veiledere for neste generasjon av firmaets ledere. De lever opp til våre verdier og sikrer at vårt firma stadig når sine mål.

Dyktige konsulenter som starter i McKinsey tidlig i sine karrierer kan forvente å bli valgt til partner innen 5 til 8 år etter utnevnelse til Associate. Personer som allerede har solid arbeidserfaring kan bli valgt tidligere, og i sjeldne tilfeller starte direkte som partner ved ansettelse. Det finnes ingen begrensning for antall partnere.

Senior Partner

Direktørene er den øverste gruppen av partnere i vårt firma. De blir vanligvis valgt til direktør 6 til 8 år etter at de har blitt partner. Direktørene bygger sterke relasjoner med toppledere og skaper muligheter for at andre skal kunne vokse og utvikle seg. De er svært opptatt av vår innvirkning hos klientene, i tillegg til selve lederskapet i vårt firma.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Specialist
Enkelte konsulenter starter sin karriere i McKinsey som spesialister. Med god faglig kompetanse og erfaring bidrar de med sin bransjekunnskap eller ekspertise på andre spesialområder. Spesialister fordeler sin tid mellom klient- og kunnskapsbyggende arbeid.
  Expert
Personer avanserer fra å være spesialist til ekspert basert på deres kunnskapsutvikling, interne og eksterne renommé og evne til å ha innvirkning på teamene. Eksperter fokuserer på å gå enda dypere i sitt fagfelt for å bidra til firmaet. Avhengig av ekspertens ønsker og firmaets behov, vil enkelte eksperter gå videre til å bli juniorpartnere, partnere og deretter direktører.