Hvem vi ansetter

Søknadsprosessen  
Vi ansetter konsulenter med ulik bakgrunn og utdannelse fra universitet og høyskole. Både siviløkonomer, sivilingeniører, MBA-kandidater, cand. scienter og doktorgradskandidater jobber i dag ved McKinseys Oslokontor som konsulenter. De har studert innen ulike fagfelt, som f.eks økonomi, ingeniørfag, medisin, juss og statsvitenskap.Derfor er viktige egenskaper vi ser etter hos deg:
• Personlig initiativ og lederegenskaper
• Vilje til stadig utvikling
• Sterke analytiske evner
• Forretningsforståelse og god dømmekraft
• Evne til å samarbeide i team
• Motivere og inspirere andre
• God kommunikasjonsevne
• Evne til å skape tillit hos kollegaer og klienter

Vi legger stor vekt på at du skal få raskt svar på din søknad hos oss. Du kan regne med å få svar i løpet av 1 til 2 uker etter at du har sendt inn søknaden.Husk å legge ved følgende dokumentasjon
• Søknadsbrev
• CV
• Vitnemål (fra og med videregående skole)
• Eventuelle attester

Intervjuprosessen:
Gjennom våre intervjuer vil vi lære mer om dine personlige egenskaper og erfaringer for å bestemme om du passer til en karriere hos oss.

Du vil møte noen av våre ansatte og lære mer om hva vi gjør for å ta det beste valget for akkurat din karriere.

For å lære mer om vår intervjuprosess og finne materiale for å forberede deg til et intervju, kan du gå til vår globale karriereside