Hva vi gjør - og hvordan vi gjør det

 
Våre klienter kontakter oss når de står overfor viktige problemstillinger, som strategiske eller operasjonelle behov og utfordringer. De kommer til oss for å få ærlige, objektive og reflekterte råd fra en erfaren aktør.


Våre klienter kommer til oss når de opplever at de er under press for å levere resultater. De kontakter oss når det er økonomisk usikre tider. De samarbeider med oss når de har utfordringer med innhenting av data og opplever begrenset innsikt og forståelse. De kontakter oss når de må ta beslutninger som vil få store konsekvenser for deres ansatte, organisasjonen og landene de opererer i. De kontakter oss når de ønsker et reelt globalt perspektiv.

Med vår bredde innenfor bransjer, funksjoner og geografiske områder, snakker vi samme språk som våre klienter. Vi befinner oss der de er og vi forstår deres forretningsområder. Vi bidrar til at mennesker og bedrifter kan utforske fantastiske muligheter, forvalte og opprettholde vekst og oppnå maksimal inntektsvekst.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Industry PracticesIn Norway and globally, McKinsey works with
leading organizations in all major economic sectors.

  Functional practicesFrom strategy to operations, we are committed to helping our clients build their functional capabilities and strengthen performance for the long term.